Mr. N.J.H. Lina

“Impossible is nothing. The court is yours!”

Noortje Lina heeft aan de Universiteit van Maastricht zowel rechten als psychologie gestudeerd. Daarnaast heeft zij de master Criminologie, Forensica en rechtspleging gevolgd, waarin onder meer de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen, DNA bewijs en valse herinneringen aan bod kwamen. In deze master zijn haar kennis over het strafrecht en de psychologie een perfecte combinatie gebleken.

Vanaf 2009 is mr. Lina werkzaam in de strafrechtadvocatuur. Zij heeft onder andere bij kantoren in Amsterdam en Utrecht veel ervaring opgedaan in de strafrechtpraktijk. Mr. Lina behandelt vooral complexe strafzaken voor de meervoudige kamer zoals drugs-, witwas- en moordzaken. Eenvoudige strafzaken bij de politierechter waarin het kan gaan om bijvoorbeeld verkeersovertredingen, diefstal, mishandeling etc. behandelt zij uitsluitend op speciaal verzoek. Daarnaast is zij gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht.

In 2016 heeft zij de Specialisatieopleiding aan het Willem Pompe Instituut succesvol afgerond. Mr. Lina is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NvSA). Ook publiceert zij geregeld via Sdu Uitgevers in de vorm van een blog over strafrechtelijke onderwerpen.

Mr. Lina is doortastend en hanteert een persoonsgerichte aanpak, waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat. Haar achtergrond in de psychologie en criminologie levert hierbij een waardevolle bijdrage. Haar passie voor het strafrecht is algemeen bekend.

Mr. Lina staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) geregistreerd op de hoofdrechtsgebieden strafrecht en jeugdstrafrecht.

Bel: 06-2130 5454 Mail: