Expertises

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Voor kinderen tot achttien jaar geldt het jeugdstrafrecht. Kinderen tot twaalf jaar die iets doen wat strafbaar is, kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Ze mogen wel door de politie worden aangehouden, worden gefouilleerd en worden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

In het jeugdrecht worden regelmatig hulpverleningsinstanties ingeschakeld, zoals de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg. Ook hierin moeten kinderen en ouders juridisch en persoonlijk worden bijgestaan.

Wordt uw kind verdacht van een strafbaar feit? Bent u als ouder, verzorger of voogd bezorgd en heeft uw kind direct adequate juridische bijstand nodig? Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak: 055-312 50 15. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze advocaten.

Uiteraard is ieder gesprek vertrouwelijk.

Mr. K. Karakaya
06-8147 8547

Mr. N.J.H. Lina
06-2130 5454

Bel: 055-312 50 15 Mail: