top of page
Herziening van de wetten

Mr. Kamil Karakaya

Karakaya.jpeg
Kamil Karakaya

Karakaya Strafrechtadvocaten is opgericht door Mr. Kamil Karakaya. Hij staat bekend als een advocaat die, daar waar de overheid met veel machtsvertoon optreedt, zich groot weet te maken voor zijn cliënten en hun rechten. Door zijn onuitputtelijke energie en liefde voor het vak staat hij dag en nacht voor zijn cliënten paraat. Hij heeft een zeer landelijke praktijk, wat betekent dat hij in alle gerechten van Nederland optreedt voor zijn cliënten... meer lezen

Kamil Karakaya

Kamil Karakaya

CEO & Founder 

Kom in contact met Mr. Kamil Karakaya

 055-312 50 15

+31 6 81 47 85 47

 info@advocaatkarakaya.nl

  • LinkedIn
Meer lezen Kamil

Karakaya Strafrechtadvocaten is opgericht door Mr. Kamil Karakaya. Hij staat bekend als een advocaat die, daar waar de overheid met veel machtsvertoon optreedt, zich groot weet te maken voor zijn cliënten en hun rechten. Door zijn onuitputtelijke energie en liefde voor het vak staat hij dag en nacht voor zijn cliënten paraat. Hij heeft een zeer landelijke praktijk, wat betekent dat hij in alle gerechten van Nederland optreedt voor zijn cliënten.

Mr. Karakaya is gespecialiseerd in zeer complexe en grote strafzaken. Het gaat dan voornamelijk om moord, doodslag, grote drugszaken, mensenhandel alsmede zaken die gaan over wapenhandel. Hij treedt regelmatig op in landelijk bekend geworden moordzaken. Hij stond de verdachte in de `Zwijndrechtse viervoudige moordzaak' bij. Met succes verdedigde hij één van de verdachten in de moordzaak op de Almeerse sportschoolhouder Bennour. Zijn cliënt werd in december 2013 door de rechtbank vrijgesproken van moord. In de zogeheten ‘Meerpaaldagen-zaak’ sprak de rechtbank in oktober 2015 eveneens vrijspraak uit voor betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. In de Leeuwardense zaak die ook wel de 'horrordoop Groene Ster' werd genoemd waarin zijn client terecht stond voor een gewelddadige ontvoering en poging doodslag, is zijn client in december 2020 integraal vrijgesproken. 

Daarnaast treedt mr. Karakaya vaak op in zaken waarin justitie meent dat er sprake is van georganiseerde misdaad, zoals deelname aan een criminele organisatie en grootschalige witwasonderzoeken van de FIOD/CIOD. Mocht u betrokkenheid of leiding geven aan een criminele organisatie worden verweten en/of is er een inval gedaan door de FIOD/CIOD bij uw bedrijf, kunt u in overleg treden met deze raadsman.

Met zijn succesvolle verdediging in eerwraakzaken verwierf mr. Karakaya landelijke bekendheid. Met zijn, inmiddels als boek uitgegeven, doctoraalscriptie over eerwraak won hij tijdens zijn studie de prijs voor de beste juridische scriptie van de Universiteit Utrecht. Over eerwraak geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten en medewerkers van o.a. politie, justitie en reclassering.

Mr. Karakaya heeft de afgelopen jaren als partner van SKDK-strafpleiters, een middelgroot strafrechtkantoor gehad in het centrum van Amsterdam. Daarvoor was hij jaren als senior strafrechtadvocaat werkzaam bij Alpha Advocaten in Almere. Met ingang van 1 februari 2016 heeft hij zijn praktijk in Amsterdam verplaatst naar Apeldoorn waar hij geboren en opgegroeid is. Hij procedeert nog regelmatig in Amsterdamse strafzaken. 

Mr. Kamil Karakaya leest, spreekt en schrijft vloeiend Turks. Door zijn voormalige bestuurslidmaatschap is hij buitengewoon erelid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Samen met de advocaten Knoops en Peters maakt mr. Karakaya deel uit van de Raad van Advies van het Nederlands Forensisch Onderzoeksbureau (NFOB).

Mr. Kamil Karakaya staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) geregistreerd op de hoofdrechtsgebieden strafrecht en jeugdstrafrecht. 

bottom of page