top of page
Herziening van de wetten

Mr. Michael Ruperti

Afbeelding2.jpg
Michael Ruperti

Mr. Michael Ruperti begon na zijn rechtenstudie aan de VU in Amsterdam en zijn studentstage in de sociale advocatuur, in 1999 aan een carrière bij de Militair Juridische Dienst van Defensie. Hij voltooide de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie in Breda en was van 2000 tot 2007 werkzaam als kapitein op de afdeling Militaire Zaken van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Daar deed hij veel ervaring op op het gebied van commune straf- en strafprocesrecht, militair tucht- en strafrecht en het militaire ambtenarenrecht.. meer lezen

Michael Ruperti

Michael Ruperti

Strafrechtadvocaat

Kom in contact met Mr. Michael Ruperti

 055-312 50 15

+31 6 46 64 48 38

 ruperti@advocaatkarakaya.nl

  • LinkedIn
Meer lezen Micheal Ruperti

Mr. Michael Ruperti begon na zijn rechtenstudie aan de VU in Amsterdam en zijn studentstage in de sociale advocatuur, in 1999 aan een carrière bij de Militair Juridische Dienst van Defensie. Hij voltooide de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie in Breda en was van 2000 tot 2007 werkzaam als kapitein op de afdeling Militaire Zaken van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Daar deed hij veel ervaring op op het gebied van commune straf- en strafprocesrecht, militair tucht- en strafrecht en het militaire ambtenarenrecht.

Tussen 2004 en 2005 is mr. Ruperti uitgezonden geweest naar Banja Luka in Bosnië. Destijds had hij de functie van Legal Advisor en plaatsvervangend Chef Staf van het Nederlandse militaire contingent. Tijdens die missie was Ruperti betrokken bij militaire operaties om oorlogsmisdadigers op te pakken en de misdaad en corruptie te bestrijden.

Sinds 2007 is hij werkzaam als advocaat. Michael Ruperti is deskundig op het gebied van strafrecht, bestuursrecht en militair recht. Daarnaast is hij een van de weinige advocaten die gespecialiseerd is in juridische kwesties die betrekking hebben op de MIVD en de AIVD. Ook voert hij met regelmaat procedures bij de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep. Hij is zeer bedreven in het treffen van minnelijke regelingen met de overheid in zeer gevoelige kwesties. Michael Ruperti is één van de oprichters van de specialisatievereniging ‘de Militaire Balie’. Hij treedt regelmatig op in de media om over militaire en strafrechtelijke onderwerpen te praten.

Michael Ruperti heeft in vele geruchtmakende zaken zijn cliënten veelal succesvol bijgestaan. Zo trad hij op als advocaat van een twintigtal commando’s die in Oostenrijk moest voorkomen wegens een massale vechtpartij. Alle commando’s werden vrijgesproken. Ook heeft hij de nabestaanden van de 17 jarige Rishi die door de politie in Den Haag werd doodgeschoten bijgestaan. Daarnaast heeft hij Charles Zwolsman en zijn zoon bijgestaan in zijn laatste megastrafzaak. Ook stond hij een militair bij in de geruchtmakende meervoudige ‘shaken baby’ zaak. In een andere ‘shaken baby’ zaak werd zijn cliënte als oppasmoeder vrijgesproken.

Mr. Ruperti was de advocaat van de marinier die werd vrijgesproken van poging tot moord, de zaak waarin de Hoge Raad een baanbrekend arrest wees over ‘voorbedachte raad’. De bijstand aan Afghanistanveteraan Admilson R. in de drievoudige moordzaak, was onderwerp van de documentaire ‘Moordbroers’. Ook zat hij in het succesvolle verdedigingsteam van kolonel Karremans en zijn ondercommandanten die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden. In het zogeheten dodelijke ‘eigen vuur incident’ in Afghanistan stond hij de commandant en schutter succesvol bij.

Ook stond hij de nabestaanden bij van commando Sander Klap die wegens een onveilige oefenomgeving het leven liet. Tevens stond Ruperti in die zaak een commando bij die werd beschuldigd van dood door schuld. De zaak werd geseponeerd, omdat Ruperti aantoonde dat hij ten onrechte als verdachte was aangemerkt. Ruperti trad namens ruim 200 Dutchbat III veteranen op in hun gevecht om eerherstel.

 

In de grote corruptiezaak tegen Pon, de politie en de krijgsmacht stond Michael Ruperti de militaire hoofdverdachten bij. Beiden werden vrijgesproken. In de zaak betreffende het dodelijke mortierongeval in Mali stond Ruperti de nabestaanden succesvol bij. De minister van Defensie heeft in die zaak moeten aftreden.


Als advocaat van diverse vermeend criminele motorclubs en hun leden heeft hij in diverse juridische procedures succesvol opgetreden. Michael Ruperti is tevens de advocaat van oorlogsheld en voormalig lid van de Veterans MC Maurice Vissers. Mr. Ruperti heeft ook vele verdachten van de Luchtmobiele Brigade in de geruchtmakende Schaarsbergen ontgroeningszaak bijgestaan die werden vrijgesproken. Daarnaast heeft hij succesvol 11 militairen bijgestaan in een onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden in Chora, Afghanistan.

 

Ook staat hij actievoerder Willem Engel bij. Mr. Ruperti wist hem uit de voorlopige hechtenis te krijgen. Engel werd van 6 van de 7 tenlastegelegde feiten vrijgesproken. Mr. Michael Ruperti heeft recentelijk commando en oorlogsheld Sil A. bijgestaan die wordt beschuldigd van grootschalige drugs- en wapenhandel.

Thans is mr. Michael Ruperti advocaat van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het megaproces ‘Marengo’.

De Volkskrant omschreef Michael Ruperti als “een jongen van de straat met lef en gedegen juridische kennis.” Volgens het NRC kan Ruperti bouwen op uitstekende contacten met de media en schroomt hij niet om het publiekelijk voor zijn cliënten op te nemen en tegen de overheidsinstanties in te gaan. mr. Michael Ruperti schrijft regelmatig prikkelende stukken op Linkedin die gemiddeld 100.000 tot zelfs 2 miljoen lezers hebben bereikt.

mr. Michael Ruperti vindt zelf dat hij net zo goed is als zijn laatste zaak en dat hij zich altijd voor elke cliënt voor de volle 100% blijft inzetten.

 

Met ingang van 1 juni 2023 is mr. Michael Ruperti als samenwerkend partner verbonden aan Karakaya Strafrechtadvocaten. Hij staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) geregistreerd op het hoofdrechtsgebied strafrecht.

bottom of page