top of page
Advocaten kantoor

Expertises

Milieustrafrecht

Milieustrafrecht

Indien u of uw bedrijf ervan wordt verdacht een milieudelict te hebben gepleegd, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een kundig strafrechtadvocaat. De milieuregelgeving is omvangrijk en complex en de gevolgen van een veroordeling kunnen rampzalig zijn voor uw onderneming.  Zonder een expert raakt u gemakkelijk de weg kwijt. De regelgeving ter zake het milieustrafrecht is vastgelegd in verscheidene wetten en regelingen. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming en de Meststoffenwet.

 

Bij veelvoorkomende milieudelicten, zal het OM in de meeste gevallen een strafbeschikking opleggen, waarin u een boete opgelegd krijgt. Stem daarmee niet zomaar in. Indien u de strafbeschikking betaalt, bekent u schuld aan het delict waarvoor de strafbeschikking is opgelegd. Dat betekent dat u een strafblad krijgt. Een strafblad kan leiden tot moeilijkheden bij het aanvragen van een VOG (RP) en/of vergunningen. Onze advocaten kunnen u helpen bij het instellen van verzet. Let op: de termijnen voor het instellen van verzet zijn kort, namelijk twee weken. Neemt u daarom zo snel mogelijk na het ontvangen van de strafbeschikking contact met ons op.

 

Of u nu een boerenbedrijf exploiteert en ervan wordt verdacht dat u in strijd met bijvoorbeeld de Meststoffenwet hebt gehandeld, of dat u als bedrijf in de chemische industrie wordt verdacht van overtreding van de Wet bodembescherming, wij kunnen u voorzien van deskundig advies. Zo nodig staan wij u in zowel een strafrechtelijke als een bestuursrechtelijke procedure met raad en daad bij.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u bellen met: 055-312 50 15. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze advocaten.

bottom of page