top of page
Advocaten kantoor

Expertises

Militair (straf) recht

Militair (straf) recht

Wanneer u als militair wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, kan dat grote gevolgen hebben. Een veroordeling heeft niet alleen grote gevolgen voor uw privésituatie maar kan ook grote gevolgen hebben voor uw aanstelling bij het Ministerie van Defensie. Uw veiligheidsverklaring (VGB) kan worden ingetrokken, als gevolg waarvan u wordt ontslagen. Het is dan ook van groot belang dat een strafrechtelijke procedure wordt voorkomen of dat de gevolgen ervan zoveel mogelijk worden beperkt. De positie van de militair is bijzonder omdat hij/zij zich niet alleen heeft te houden aan de Nederlandse strafwet maar ook aan de militaire straf- en tuchtregelgeving.

Onze advocaten kunnen u uitleggen wat uw positie is in een militaire (straf)zaak. Wordt u verplicht om een verklaring af te leggen bij de Koninklijke Marechaussee (KMAR) of bent u verplicht om te verschijnen voor de militaire kamer in Arnhem? Neem dan zo snel mogelijk contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten. Wij kunnen u bijstaan gedurende het verhoor en, indien nodig, staan wij u ook ter terechtzitting bij.

Letselschade militairen

Ook indien u letsel heeft opgelopen gedurende uw werkzaamheden bij het Ministerie van Defensie kunnen wij u bijstaan. Wij hebben ervaring met het bijstaan van militairen en veteranen met fors letsel zoals PTSS en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Dergelijke forse letsels kunnen grote gevolgen hebben voor uw werk en thuissituatie. U kunt zelfs arbeidsongeschikt zijn geraakt, als gevolg waarvan u inkomensschade lijdt. Wij kunnen u helpen met het verhalen van uw schade op het Ministerie van Defensie. Ons kantoor staat regelmatig veteranen bij die bijvoorbeeld hebben gediend  in o.a. Afghanistan en Mali.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u bellen met: 055-312 50 15. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze advocaten.

bottom of page